Detalii:

  • Obiectiv: Proiectare si implementare Regulator Sarcina Cazan energetic nr3;
  • Beneficiar: CET la S.C. LUKOIL ENERGY AND GAS S.R.L.;
  • Software utilizat: Emerson Ovation;
  • Locatia: Ploiesti, Romania.

Sarcini indeplinite:

Scop: Reglarea automata a tuturor parametrilor cazanului in functie de valoarea finala de consemn a caracteristicilor aburului dorit.

Bucla regulatorului central prevede reglarea urmatoarelor subgrupe

  • Calculul incarcarii curente si viitoare pe baza debitului de abur rezultat la iesirea din cazan.
  • Reglarea cantitatii de combustibil in functie de debitul de abur
  • Calculul si reglarea cantitatii de aer in functie de cantitatea de combustibil admisa.
  • Reglarea continutului de oxigen si a noxelor din gazele arse.

Toate buclele sunt conectate intre ele in mod cascada. Baza algoritmului este constituita de algoritmul de determinare a incarcarii din care se vor transmite date catre celelalte parti ale cascadei.

Comanda operatorului data prin intermediul setpointului de debit abur este transformata in procent de incarcare si ulterior transformata in cantitate de combustibil gazos si cantitate de aer (in Nm3/h).

Reglarea cantitatii de oxigen intervine suplimentar fata de reglarea standard a cantitatii de aer de ardere, avand rolul de a mentine O2 la valori prestabilite. Suplimentar fata de acest reglaj exista reglarea cantitatii de fum de la cos. Acesta intervine in momentul in care indicatia monitorului de fum iese din domeniul 74-88%, el incercand sa pastreze valoarea optima de 82% a indicatiei monitorului de fum.