Detalii:

 • Obiectiv: Proiectare si implementare Regulator Central CET-2;
 • Beneficiar: S.C. LukOil Energy & Gas S.R.L.;
 • Software utilizat: Ovation Emerson v3.2;
 • Locatia: Ploiesti, Romania.

Sarcini indeplinite:

 • Proiectare;
 • Inginerie;
 • Punere in functiune;

Sistem coordonat de control automat al CET

 • Men?inerea automat? a presiunii aburului în colectorul final in functie de presiunea consemnata de aproximativ 90 bar.
 • Reglarea în mod automat a consumului de gaz de rafinarie prin realizata prin controlul arderii in cazanele energetice 1,2 si 3.
 • Reglarea automat? a produc?iei de energie electric? la re?ea conform diagramei de furnizare incheiata cu DEN.
 • Men?inerea automat? a presiunii de abur in colectoarele de 35,16 si 1.2 bar.
 • Asigurarea func?ionarii normale a cazanului in conditiile in care apare o schimbare a puterii calorice a combustibilului.
 • Distributia corecta a sarcinii in situatiile de oprire de avarie ale unei anumite instalatii (cazan, turbina) fara a influenta buna functionare a celorlalte instalatii aflate in control centralizat.
 • Reglajul primar si tertiar al turbinei de abur.

Componentele sistemului de reglare:

 • 1 x Turbina pe abur in condensare 30 MW
 • 3 x Turbine pe abur in contrapresiune 12 MW
 • 1 x Cazan de abur pe cocs 260 t/h, 100 bar
 • 3 x Cazan de abur pe gaz 120 t/h,100 bar

Structura regulatorului central:

Scop: Reglarea automata centralizata a grupurilor energetice 3 si 4 utilizand parametri generali ai aburului si ai masinilor generatoare.

Mod de lucru:

Bucla regulatorului central prevede reglarea urmatoarelor subgrupe:

 • Calculul si reglarea incarcarii curente prezenta la cazanul 3 pe baza mentinerii presiunii de gaz constanta.
 • Reglarea automata a incarcarii cazanului 4 pe baza mentinerii presiunii de abur constante in colectorul comun.
 • Reglarea automata a turbinei 4 se realizeaza in functie de mentinerea setpointului puterii totale din statiile electrice de alimentare.
 • Reglarea automata a presiunii din bara de ajutor in conditii de avarie.
 • Reglarea automata a incarcarii la ambele cazane in conditiile unor incarcari rapide mai mari de 3 MW.
 • Corectarea presiunii din bara de ajutor cu ajutorul turbinei, in caz de iesirii din limitele normale de functionare.

In functie de conditiile de functionare se stabileste o prioritizare pentru fiecare dintre algoritmii regulatorului central. Concluzionand, scopul principal al regulatorului central este de a mentine constanta presiunea in bara de ajutor in conditiile schimbarii alimentarii cu combustibil si al energiei debitate in sistemul energetic national.

 

Regulatorul de presiune abur:

Scop: Redistribuie sarcina intre cazane si turbina, in functie de conditiile de presiune de abur.

Algoritmul de distribuire a sarcinii intre grupurile generatoare este compus din:

 • Algoritmul de reglare a presiunii in colectorul comun cu actiune directa la cazanul 4.
 • Algoritmul de reglare rapida a incarcarii cazanului 3, cu actiune automata numai in cazuri de diferente mari de sarcina.
 • Algoritmul de reglare a incarcarii turbinei.
 • Algoritmul de protectie a presiunii de abur din bara de ajutor: acesta actioneaza numai in caz de protectie a utilajului (este marcat in grafic cu cifra III).

Exemplul de descarcare prezentat, ne descrie comportamentul utilajelor pentru o descarcare mai mare de 3 MW. Din diagrama se poate observa viteza si directia de actiune a algoritmilor enuntati mai jos.

Algoritmii de protectie au scopul de a mentine presiunea din bara de ajutor, in conditii de avarie sau instabilitatea a grupului. Algoritmul este proiectat sa regleze sarcina cazanului 4 in conditii normale dupa algoritmul PID, reglare rapida in trepte in conditiile in care iese in zona extinsa de reglaj si reglare rapida a cazanului si a turbinei in cazul iesirii presiunii din zona de reglaj. Reglarea de protectie presupune reglajul rapid al turbinei astfel incat sa presiunea din bara de ajutor sa ramana constanta la valoarea minima/maxima admisibila.

 

 •  I  : Domeniul normal de reglaj al presiunii folosind algoritmii cazanului 4
 • II  : Domeniul extins de reglaj al presiunii - utilizeaza algoritmii de protectie a reglarii aferenti Cazanului 4 si Turbinei 4
 • III : Domeniu de reglaj in caz de avarie - reglarea presiunii de intrare in Turbina 4

Rezultatul tehnologic:

 • Cresterea eficientei in operare, mentinerea parametrilor tehnologici constanti.
 • Minimizarea cazurilor de oprire de avarie a instalatiilor implicate.
 • Cresterea eficientei productiei de abur prin reglarea presiunii de abur.
 • Scaderea pierderilor generate de nerespectarea graficului de furnirare a energiei electrice.
 • Reglarea eficientei arderii, reducerea cantitatii de noxe si cresterea randamentului termic.
 • Reglarea dinamica a cantitatii de combustibil folosit pentru ardere in functie de rezervele disponibile momentan.
 • Scaderea solicitarii operatorilor si scaderea numarului de erori posibile.