Detalii:

 • Obiectiv: Proiectare si implementare sistem de comanda filtru cu saci CET-2;
 • Beneficiar: S.C. LukOil Energy & Gas S.R.L.;
 • Software utilizat: Ovation Emerson v3.2;
 • Locatia: Ploiesti, Romania.

Sarcini indeplinite:

 • Proiectare sistem de comanda;
 • Livrare echipamente;
 • Montaj;
 • Inginerie;
 • Punere in functiune;

Caracteristicile obiectului de conducere

 

Descrierea obiectului automatiz?rii filtrului cu saci de fabrica?ie AAF:
Filtru cu saci tip AAF XLC FabriPulse Model 8-7-288 cu o capacitate de filtrare de 140m3/s, presiune diferentiala cuprinsa intre 14 - 35mbar, temperatura 140 ºC.

Filtrul cu saci este compus din urm?toarele sisteme:

 • Sistem de filtrare;
 • Sistem de evacuare cenusa;
 • Sistem de curatare saci;
 • Sistem de depozitare cenusa;

Sistemul filtrare

Sistemul are rolul de a inlatura cenusa provenita din gazele arse de la cazan.
Sistemul este format din opt compartimente, iar fiecare compartiment este format din 2 clapeti(unul de intrare si unul de iesire) si sacii de filtrare prin care sunt trecute gazele arse.
Pentru cazul in care exista o avarie a acestui sistem, sistemul de filtrare este dotat cu bypass.

 

Sistemul de evacuare cenusa

Sistemul are rolul de a evacua din palniile filtrului si palniile drumului 2 al cazanului a cenusei provenita din filtrarea gazelor arse si respectiv curatarea supraincalzitorilor cazanului.
Sistemul este format din zece vane alveolare din care opt pentru filtru cate una pentru fiecare compartiment al filtrului si doua pentru drumul 2 al cazanului pentru evacuarea cenusei rezultate din suflarea supraincalzitorilor.


Sistemul de curatare saci

Sistemul are rolul de inlaturare a cenusei depuse prin procesul de filtrare de pe sacii filtrului prin suflare cu aer tehnologic.
Sistemul este format din 192 de vane de suflare, fiecare compartiment al filtrului avand 24 de vane distribuite in 6 etaje a cate 4 vane.

Sistemul de depozitare cenusa

Sistemul are rolul de a transporta cenusa de la filtrul cu saci si de la drumul 2 al cazanului catre buncar.
Sistemul este compus din doua ventilatoare pozitionate in serie pentru transport pneumatic, un clapet pentru izolarea ventilatorului 2, doua linii de transport cenusa de la filtru cu un clapet de  izolare la inceput si un clapet la sfarsit de linie si o linie de transport cenusa de la drumul 2 al cazanului cu clapet de izolare la sfarsit de linie.

Participarea la lucr?rile de proiect:

 • Coordonarea listei de semnale la intrare ?i la ie?ire în conformitate cu baza de date.
 • Stabilirea algoritmilor de control
 • Proiectarea cablajelor
 • Realizarea proiectului pentru echipamente
 • Realizarea proiectului de documenta?ie pentru automatizare
 • Realizarea proiectului tehnic
 • Proiectarea si asamblarea rackurilor DCS
 • Proiectarea algoritmilor de conducere
 • Proiectarea si implementarea interfe?ei operator
 • Completarea bazei de semnale de intrare /ie?ire
 • Proiectarea si montarea traseului de cablu
 • Proiectarea si montarea specifica?iilor suplimentare pentru senzori
 • Proiectarea si cablarea schemelor de conexiuni pentru senzori
 • Proiectarea si cablarea schemelor de conexiune a valvelor ?i mecanismelor
 • Proiectarea jurnalului de cabluri
 • Proiectarea si cablarea schemelor de alimentare a dulapurilor
 • Proiectarea si montaj aranjamentului dulapurilor DCS
 • Punerea în func?iune a sistemului de comanda si control