Detalii:

  • Obiectiv: DCS Turbogeneratoarele 1,2,3; 36 MW si Cazanele 1, 2 CET 1 LukOil Energy & Gas;
  • Beneficiar: S.C. LukOil Energy & Gas S.R.L.;
  • Software utilizat: IndustrialT 800xA v4;
  • Numarul semnalelor: 3000;
  • Locatia: Ploiesti, Romania.

Sarcini indeplinite:

  • Service;
  • Mentenanta.

Diagrama Retea: